Uvodna stran>Program
Natisni Pomanjšaj Povečaj
 
Novice
Deklaracija
Program
Galerija
Za avtorje
Natečaj e-storitev
Vabilo sponzorjem
Prijava na konferenco
Lokacija
Odbori
Kontakti
Organizatorja konference
 
Pogled nazaj:
IJU 2014
IJU 2013
Generalni sponzor
Zlati sponzor
Sponzor predavanja
Srebrni sponzor
Sponzor opreme
Sponzorji
Medijski sponzor
Izpitni centri ECDL


Program

SEKCIJE
MRDP Metodologije, rešitve, dobre prakse
IV Informacijska varnost
IOOP Interoperabilnost, odprti podatki
ROHS Računalništvo v oblaku, horizontalne storitve

TOREK 15.12.2015

07:45 – 15:00 REGISTRACIJA
08:30 – 09:45 SLOVESNI ZAČETEK KONFERENCE
Moderira: Bernarda Žarn
Glasbeni vložek:
HELP! - A Beatles Tribute 
Nagovor
Niko Schlamberger, predsednik, Slovensko društvo INFORMATIKA
Nagovor
Jasmina Stritar, EMC, direktorica za Jugovzhodno Evropo
Nagovor
Rajko Novak, direktor, Oracle Software d.o.o.
Nagovor
Iztok Klančnik, direktor, Hewlett-Packard d.o.o.
Nagovor
Robert Trnovec, direktor, Microsoft d.o.o.  
Pozdrav udeležencev
Ulla Hudina Kmetič, Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Nagovor udeležencev
Boris Koprivnikar, minister za javno upravo
Podelitev priznanja za e-storitev javne uprave
Glasbeni vložek: 
HELP! - A Beatles Tribute 
09:45 – 10:15 VABLJENO PREDAVANJE
Jurij Bertok, Ministrstvo za javno upravo
icon
10:15 – 10:30 Plenarno predavanje
Oracle Software d.o.o., Urban Jovanovič: Zakaj je Oraclova strategija računalništva v oblaku preboj v prihodnost
10:30 – 10:45 Odmor
10:45 – 12:15 OKROGLA MIZA
Državni računalniški oblak: dan potem

Moderator: Niko Schlamberger
Panelisti:
Boris Koprivnikar, Ministrstvo za javno upravo,
Matjaž B. Jurič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko,
Igor Zorko, Združenje za informatiko in telekomunikacije
12:15– 12:50 Plenarno predavanje
EMC, Iztok Sitar: Z znanjem v prihodnost
icon
12:50 – 14:00 KOSILO
14:00 – 15:00

Plenarna predavanja
Moderator: Marko Ambrož

Marko Ambrož, Ministrstvo za javno upravo: Smernice za razvoj aplikacij v novi perspektivi
icon

Tadej Gabrijel, Ministrstvo za javno upravo: Kje smo mi? Strategija razvoja javne uprave 2020 in digitalizacija javne uprave 
Alenka Žužek Nemec, Ministrstvo za javno upravo: Princip razvoja, usmeritve EU
Maruška NemecMnistrstvo za izobraževanje, znanost in šport: EU Uredba eIDAS
Tadej Gabrijel, Ministrstvo za javno upravo: Skupni gradniki za elektronsko izmenjavo podatkov
Aleš Pelan, Ministrstvo za javno upravo: Gradniki za varnost in zaupanje
Danica Šaponja, Ministrstvo za javno upravo: NIO - več kot katalog in repozitorji 

15:00– 15:15 Plenarno predavanje
Hewlett-Packard d.o.o., Iztok Klančnik: Hewlett Packard Enterprise – New Style of Business
icon
15:15 – 15:30

Plenarno predavanje
SAP d.o.o, Monika Zajc: Kako lahko drzavna uprava posodobi svoje digitalno poslovanje - danes za jutri

15:30 – 15:40 Odmor
15:40 – 17:00

SEKCIJA MRDP1
Vodja sekcije:
Dušan Kričej

Borut Jakopin, Nada Murgić, Gregor Čule, Ministrstvo za notranje zadeve: Informacijska podpora procesom Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve
icon

Igor Vučko, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija: Projekt ePolicist
icon

Peter Smole, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija: Digitalizacija sledi in fotografije v policiji
icon

Marko Koblar, Tomislav Iskra, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija: Lasten razvoj klicnega centra za sprejem interventnih klicev na številko 113 – dve leti kasneje
icon

Alojz Tič, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija: Registracija migrantov – eMigrant
icon

SEKCIJA MRDP2
Vodja sekcije:
Albin Lotrič

Jorgo Bertalanič, Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila: Elektronske storitve UJP: izmenjava e-računov in sistem spletnih plačil
icon

Aljanka Klajnšek, Računsko sodišče Republike Slovenije: Učinkovitost delovanja aplikacije SAPPrA pri zagotavljanju podpore k ciljem in rezultatom usmerjenemu proračunskemu procesu
icon

Albin Lotrič, Ministrstvo za finance, Generalni sekretariat, Služba za informacijske tehnologije in storitve: Javna objava državnih pomoči (lastna aplikacija v okviru projekta LARA) - vsebinski vidik

Albin Lotrič, Ministrstvo za finance, Generalni sekretariat, Služba za informacijske tehnologije in storitve: Javna objava državnih pomoči (lastna aplikacija v okviru projekta LARA) - tehnični vidik

SEKCIJA IOOP
Vodja sekcije:
Uroš Mladenovič

Aleš Veršič, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informatiko
Renata Zatler, Ministrstvo za javno upravo, Služba za transparentnost, integriteto in politični sistem: Prepočasno ''odpiranje'' podatkov javnega sektorja = zamujene priložnosti za razvoj?
icon

Teja Batagelj, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve: Podatki AJPES: Gorivo za digitalni potencial
icon

Miran Bordon, Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo: Nacionalno enotno okno za pomorski promet
icon

Aleš Stružnik, Snježana Lončarević-Štuhec, Statistični urad Republike Slovenije: SIMSTAT – izmenjava mikropodatkov o izvozu blaga med državami članicami EU
icon

SEKCIJA ROHS
Vodja sekcije:
Matjaž B. Jurič

Mišo Vukadinović, Ministrstvo za javno upravo: Vzpostavitev Državnega računalniškega oblaka
icon

Andrejka Grlić, Aleksander Golob, Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Rudi Pajntar, Comland d.o.o: Uporaba računalniškega oblaka pri inšpekcijskem pregledu na terenu
icon

Tilen Faganel, Rok Povše, Sunesis d.o.o.: Digitalni potencial skozi tehnologijo oblaka: arhitektura mikrostoritev in upravljanje APIjev v oblaku

Samo Dečman, 3 Gen d.o.o.: Oblačna arhitektura - podatkovne baze
icon

Igor Smolnikar, 3 Gen d.o.o.: Oblačna arhitektura - aplikativni strežniki
icon

Aleš Miko, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: Zasebni oblak ZPIZ
icon

SEKCIJA MRDP3
Vodja sekcije:
Marko Bajec

Arian Debeljak, Roman Fortuna, Mestna občina Ljubljana, Tina Brajnik, Result d.o.o.: Učinkovito in ažurno do relevantnih informacij
icon

Marko Bajec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Vlado Stankovski, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Tomaž Vidonja, Tehnološka mreža ICT, IoT Inovacijski Center: Potencial interneta stvari
icon

Tone Stanovnik, Bojana Korošec, Špica International d.o.o.: Agilna in učinkovita javna uprava od ciljev k realizaciji rezultatov OKR - objective key results
icon

Saša Kovač, PIA informacijski sistemi in storitve d.o.o.: ODOS - sistem za upravljanje dokumentov in procesov
icon

Robert Vaupotič, Barbara Zadek, Civis d.o.o.: Elektronsko usposabljanje z namensko razvitim izobraževalnim sistemom
icon

DELAVNICA

Poskusni izpiti ECDL

8:30 – 16:45

Vodi: Jože Janež, Slovensko društvo INFORMATIKA

 

DELAVNICA

8:30 – 16:45

Prikaz storitev

Državni portal eUprava Vodi: Boštjan Tovornik, Ministrstvo za javno upravo

Enotna kotaktna točka – e – Postopki Vodi: Alenka Žužek Memec, Ministrstvo za javno upravo

Sprejem interventnih klicev na številko 113
Vodi: Tomislav Iskra,
Generalna policijska uprava, Operativno - komunikacijski center

 

 

 

17:00– 17:10 ZAKLJUČEK PRVEGA DNE
Niko Schlamberger, Jurij Bertok
17:10 PRIGRIZEK, DISKUSIJA

 

SREDA 16.12.2015

07:45 – 15:00 REGISTRACIJA
08:30 – 10:00

SEKCIJA MRDP4
Vodja sekcije:
Dušan Kričej

Suzana Muljavec Kahne, Ministrstvo za javno upravo: Izdelava nove tehnološke storitve e-Nabava
icon

Jasna Šinigoj, Geološki zavod Slovenije: Geološka podatkovna infrastruktura
icon

Mojca Horvatič, Okrožno sodišče v Ljubljani, Mateja Izlakar,Sebastijan Potepan, Vrhovno sodišče Republike Slovenije: Elektronsko poslovanje v postopkih overjanja javnih listin
icon

Dora Najrajter Šolski center Slovenj Gradec, Višja strokovna šola: Pravna praznina na področju elektronskega alternativnega reševanja sporov
icon

Primož Kogovšek, Agencija Republike Slovenije za okolje: Uporaba mobilnih aplikacij za zajem in kontrolo prostorskih podatkov na terenu
icon

Tomaž Petek, Geodetska uprava Republike Slovenije: Program projektov eProstor
icon

SEKCIJA IV
Vodja sekcije:
Damjan Križman

Matjaž Jevševar, Ministrstvo za javno upravo: Uredba o informacijski varnosti v državni upravi
icon

Damjan Križman, Ministrstvo za javno upravo: Informacijska varnost v državni upravi
icon

Damijan Marinšek, Ministrstvo za javno upravo: Vzpostavitev security operational centra DRO
icon

Franc Močilar, Franci Mulec, Ministrstvo za zunanje zadeve, Samo Maček, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije: Tveganja pri uporabi tiskalnikov in multifunkcijskih naprav
icon

Simon Vrhovec, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede: VARKIB: varnostno opismenjevanje uporabnikov v kibernetskem prostoru – temelj varne prihodnosti
icon

Simon Vrhovec, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede: Izzivi uporabe mobilnih naprav v zdravstvu
icon

Maruška Damjan, Mnistrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Priprava nacionalnega okolja na začetek izvajanja uredbe eIDAS
icon

SEKCIJA MRDP5
Vodja sekcije:
Edmond Pajk

Edmond Pajk,
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije:Digitalni ZPIZ
icon

Domen Dolar, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije: Storitve BIZPIZ
icon

Borut Terpinc, Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:
Avtomatizirana digitalizacija dokumentov na ZPIZ
icon

Nataša Ravnik, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije: Implementacija digitalnih postopkov s sistemom za upravljanje poslovnih procesov (BPM)
icon

Judita Mesarič, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: Sistem upravljanja varovanja informacij
icon

 

SEKCIJA MRDP6
Vodja sekcije:
Mirko Vintar  

Igor Smolnikar, 3 Gen d.o.o.: Avtomatizacija nadgradenj informacijskih sistemov
icon

Halis Tabaković, Alenka Glas, FMC d.o.o.: Privilegirani dostopi in varnost aktivnega imenika
icon

Rudi Hržič, Evertec Technology d.o.o.: Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov
icon

Anka Bolka, Martin Velušček, Tomaž Marčun, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije: S portalom bliže zavarovancem
icon

Renata Praća, Igor Žagar, Irma Dovžan, Tomaž Marčun, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije: Elektronska prijava v obvezna socialna zavarovanja - priprave na ZZZS
icon

Maja Levičar,
Ministrstvo za javno upravo: Pomen promocije in
ozaveščanja - dobra praksa iz EU projektov

icon

DELAVNICA

Informatika upravnih enot: od izzivov do rešitev

8:30 – 10:00

Vodi: Mitja Dečman, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo

DELAVNICA

Poskusni izpiti ECDL

8:30 -14:45

Vodi: Jože Janež, Slovensko društvo INFORMATIKA

 

DELAVNICA

8:30 – 14:45

Prikaz storitev

Državni portal eUprava Vodi: Boštjan Tovornik, Ministrstvo za javno uprave

Enotna kontaktna točka – e – Postopki Vodi: Alenka Žužek Nemec, Ministrstvo za javno uprave

Sprejem interventnih klicev na številko 113
Vodi: Tomislav Iskra, 
Generalna policijska uprava, Operativno - komunikacijski center

10:00 – 10:15 ODMOR
10:15 – 11:15 Plenarna predavanja: Rešitve, storitve za končne uporabnike, državljane, podjetja – kaj in zakaj?

Moderira: Teja Batagelj
Aleksandra Miklavčič, Uprava RS za javna plačila: E-računi
Janko Marinko, Vrhovno sodišče RS: Koliko odpiranja podatkov lahko prenese slovensko sodstvo?
Marjan Ambrožič, Finančna uprava RS: Davčne blagajne
Katarina Kralj, Ministrstvo za zdravje: E-recept
11:15 – 11:30 Plenarno predavanje NIL d.o.o., Robert Turnšek: Računalniški oblaki niso tehnološki izziv
icon
11:30 – 11:45 Plenarno predavanje
Telekom Slovenije d.o.o., Jakob Korenč in Primož Kučič: Telekom Slovenije, zanesljiv partner v javni upravi
11:45 – 12:00 Plenarno predavanje
Microsoft d.o.o., Domen Bizjak, Peter Baloh: Priložnosti za izboljšanje produktivnosti
12:00 – 13:00 KOSILO
13:00 – 14:00 Plenarni predavanji:
Rešitve, storitve za končne uporabnike, državljane, podjetja – kako?
icon

Moderira: Polonca Blaznik
Boštjan Tovornik, Ministrstvo za javno upravo: Prenovljen portal za državljane eUprava
Matija Kodra, Alenka Žuzek Nemec, Ministrstvo za javno upravo: e-VEM 3.0 – Enotna Poslovna Točka
icon
14:00 – 14:15

Plenarno predavanje
3 Gen, Davor Guttierrez: Nadzorovan dostop do podatkov
icon

14:15 – 14:30 Plenarno predavanje
IBM d.o.o., Douglas Dykeman: e-government 4.0
icon
14:30 – 14:45 Odmor
14:45 – 16:15

OKROGLA MIZA
Ogledalo e-uprave
Moderator: Marjan Krisper
Panelisti:
Janko Burgar, Ministrstvo za javno upravo
Mirko Vintar, Fakulteta za upravo
Janko Štefančič, Genis d.o.o.
Domen Savič, Zavod Državljan D

16:15 -16:30 ZAKLJUČEK KONFERENCE
Niko Schlamberger, Jurij Bertok
16:30 PRIGRIZEK, DISKUSIJA

 

 
© IJU 2015 Neolab:  Razvoj informacijskih rešitev